Aktuelt/Jerzy Kwasniewski: - Polens parlament vedtar en religionsvernlov som verner om tro

Jerzy Kwasniewski: - Polens parlament vedtar en religionsvernlov som verner om tro

EAL Media
24. Februar 2023
Jerzy Kwasniewski: - Polens parlament vedtar en religionsvernlov som verner om troJerzy Kwasniewski og Jan-Aage Torp i Polen tidligere i denne måneden (Foto: EAL)

– Polens parlament, Sejmen, er i ferd med å vedta en religionsvernlov, sier Jerzy Kwasniewski, president for Ordo Iuris Juridiske Institutt i Warszawa.

- I Skandinavia blir Polen oftest stemplet av de offisielle mediekanalene som en 'ekstremistisk nasjon', men er denne religionsvernloven en ny utvikling i tråd med dagens regjering?

– Nei, fastslår Kwasniewski, og utdyper: – Allerede i kommunistisk tid ble våre tidligere lover imot blasfemi erstattet av strafferettslig beskyttelse av individuelle religiøse følelser. Selv det ateistiske regimet var ikke klar til å stoppe en slags beskyttelse imot skandalisering ved å fornærme tradisjonelle polske religioner som kristendom, jødedom og islam.

– Siden den gang har straffelovens artikkel 196 slått fast at «Den som krenker andre personers religiøse følelser ved å offentlig fornærme en gjenstand for religiøs tilbedelse, eller et sted som er utpekt for offentlige religiøse seremonier, er skyldig å betale bot, få sin frihet begrenset , eller bli fratatt friheten for en periode på inntil to år».

– Har disse gamle lovene hatt den tilsiktede effekten ved å dempe blasfemiske angrep?

– Faktisk har antallet blasfemiske angrep imot religiøse dogmer, steder for tilbedelse osv. økt de siste årene. Da Grunnlovsdomstolen erklærte eugenisk abort for å være grunnlovsstridig, fulgte mange angrep på de katolske kirkene, og de ble dessverre oppmuntret av ledere av abortbevegelsen, sier Ordo Iuris-presidenten.

– Men i 2021 signerte over 500.000 borgere et formelt konstitusjonelt «borgerutkast-lov» kalt «Til forsvar for kristne». Dette lovutkastet tar sikte på å styrke strafferettslig beskyttelse av alle religioner som er anerkjent av staten.

Jerzy Kwasniewski siterer fra «borgerutkast-loven»:

«Den som hindrer offentlig gjennomføring av en religiøs handling i kirke eller annet trossamfunn med regulert rettstilstand, straffes med bot, frihetsbegrensning eller fengsel inntil 2 år».

«Den som offentlig fornærmer eller håner en kirke eller annen religiøs forening med en regulert rettstilstand, dens dogmer eller ritualer, straffes med bot, frihetsbegrensning eller fengsel inntil 2 år».

«Samme straff skal idømmes den som offentlig fornærmer en gjenstand for religiøs tilbedelse eller et sted som er beregnet for offentlig fremføring av religiøse ritualer».

Jerzy Kwasniewski: - Polens parlament vedtar en religionsvernlov som verner om tro

Jerzy Kwasniewski fortsetter: - For å sikre et høyere nivå av religionsfrihet garantert av menneskerettighetssystemet og Grunnloven, spesielt friheten til å uttrykke religiøse doktriner (f.eks. frihet til å forkynne mot kjønnsideologi, frihet til å forkynne Ja-til-Livet eller frihet til å forkynne om ekteskapets naturlige identitet), heter det i lovutkastet:

«Den som gir uttrykk for en tro, vurdering eller mening knyttet til den religion som blir forkynt av en kirke eller annen religiøs sammenslutning med regulert rettstilstand, begår ikke en forbrytelse, dersom den ikke utgjør en forbudt handling imot samvittighets- og religionsfriheten eller offentlig formaning til å begå en forbrytelse eller ros for å ha begått den».

– Har dette lovutkastet en sjanse til å bli vedtatt av Parlamentet?

– Sannsynligvis vil det gå igjennom, selv om det vil bli foreslått noen endringer i det reviderte lovutkastet før det videreføres av Parlamentet, sier Jerzy Kwasniewski, som forventer at dette vil skje i løpet av de neste ukene.

Powered by Cornerstone