Aktuelt/Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushet

Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushet

EAL Media
04. September 2021
Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushetErik Solheim forsvarte Torp Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushetVårt Lands fotomontasje den 21. august om «Torps diplomatnettverk»

Vårt Land har benyttet 23 avissider, to forsider, en lederartikkel, hundretusener av kroner og minst åtte måneders «gravejournalististisk arbeid» for å bringe Jan-Aage Torp til taushet, og EAL konstaterer at de ikke lyktes.

Torp nektet hele tiden å samtale med Vårt Land fordi han mener å vite at de kun har en destruktiv agenda.

Vårt Land produserte en del kritikere av Torp og av EAL, men var ikke i stand på egen hånd til å presentere én eneste norsk forsvarer av Torp, bortsett fra en rekke ambassadører som aktivt uttrykte sin verdsettelse av Torp og hans arbeid. Men avisen ble kontaktet av klimapolitiker Erik Solheim, psykologspesialist Einar Columbus Salvesen og pastor Karl-Axel Mentzoni som forsvarte Torp med styrke.

Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushetHer er forsiden i Vårt Land den 12. juni 2021 som ble etterfulgt av 23 avissider, to forsider, en lederartikkel, hundretusener av kroner og minst åtte måneders «gravejournalististisk arbeid» for å bringe Jan-Aage Torp til taushet Vårt Land forsøkte å bringe Torp til taushetVårt Lands lederartikkel den 14. juni

Vårt Land skrev 12. juni om EAL:

Torp er i tillegg president i European Apostolic Leaders (EAL), som ledes av en europeisk eksekutivkomite av tre personer, inkludert Torp.

! EAL ble etablert i 2013 og hevder å være «en bevegelse av apostler og profeter» som bringer forandring til nasjonene og institusjonene «i Europa – og utover».

! Ifølge Wikipedia arbeider EAL med kirkeledere og politiske ledere i en rekke europeiske land og europeiske institusjoner.

Vårt Land skrev 21. august om Torp og EAL:

I møte med flere av ambassadørene presenterer Torp seg som president for European Apostolic Leaders (EAL).

Ifølge nettsiden deres består EAL av medlemmer fra alle land i Europa, samt fra andre kontinenter. EAL er registrert som en stiftelse i Norge, med Torp som styreleder og ektefellen hans Aina som eneste styremedlem. På nettsiden opplyses det også om at EAL ledes av en «executive committee» bestående av to navngitte personer i tillegg til Torp.

Organisasjonen springer ut av den amerikanske bevegelsen International Coalition of Apostles (ICA) som ble startet i år 2000 av teologiprofessoren C. Peter Wagner. Wagner mente at Gud ville bruke «apostler» på en ekstraordinær måte i endetiden (se faktaboks).

Torps organisasjon samler ledere som regner seg som slike apostler, inkludert ham selv.

Selv om European Apostolic Leaders springer ut av ICA, er det ingen formelle forbindelser mellom dem i dag. Det bekrefter ICAs hovedkontor når Vårt Land ringer dem. Torp har selv fortalt på nettsiden sin at han ble fjernet som ICA-medlem av organisasjonens leder i 2013.

Ukjent størrelse

Hvor stor er egentlig Torps organisasjon? I 2017 gjorde Torp et intervju med avisen Norge IDAG hvor han hevdet at EAL hadde over 100 medlemmer fra 36 land. De fleste av disse ledet «store nasjonale og internasjonale bevegelser», fortalte Torp.

Vårt Land har vært i kontakt med Pentecostal European Fellowship, som samler 60 pinsekarismatiske bevegelser i Europa. Lederen Pelle Hörnmark sier at de ikke har kontakt med Torps organisasjon EAL, og han kjenner heller ikke til at noen av medlemmene deres har det. Flere andre kirkeledere Vårt Land har snakket med bekrefter det samme.

For Kasakhstans ambassadør i Norge har størrelsen på Torps organisasjoner liten betydning.

– Alle grupper er viktige, uansett hvor små eller store de er, sier Akhinzhanov.

Når Torp har fortalt ambassadøren om kirken sin, har ambassadøren blitt gjort oppmerksom på at den er liten, forteller Akhinzhanov.

– Torp representerer først og fremst et vennlig ansikt på vegne av religiøse i Norge. Andre bør følge pastor Torps eksempel, sier han, og legger til at han er en sterk tilhenger av interreligiøs dialog og gjerne vil ha kontakt med representanter for majoritetsreligionen i Norge.

Også Indonesias ambassadør Todung Mulya Lubis er full av lovord om Torp. Den indonesiske ambassade har lenge vært med på å arrangere interreligiøs dialog mellom ledere i Norge og Indonesia. På spørsmål om hvilke religiøse ledere som har deltatt, nevner ambassadøren tidligere biskop Gunnar Stålsett, religionshistoriker Lena Larsen og pastor Jan-Aage Torp.

– Etter det har vi vært i kontakt ganske regelmessig. Pastor Jan har vært veldig hjelpsom når det gjelder å koble oss med andre mennesker. Han har et bredt nettverk, sier Lubis.

Den 23. august skrev Vårt Land om Torp og EAL:

Biskop i Den norske kirke, Atle Sommerfeldt, plasserer Torp på en ytterfløy i Kristen-Norge: – Torp har som leder marginal innflytelse i Norge, og han befinner seg helt i ytterkantene av kirkene i Norge, men tankegodset hans ser dessverre ut til å sive inn i bredere kretser, sier han. 

Han er skeptisk til Torps internasjonale nettverk, beskrevet av Vårt Land i en reportasje i juni. I den går det fram at Torp er blitt en støttespiller og mellommann for polske Ordo Iuris. Organisasjonen beskrives som ultrakonservativ i en rekke medier, og kom for alvor i offentlighetens søkelys i 2016. Da fremmet de et forslag til Polens parlament om en ny reform som skulle totalforby abort, selv i tilfeller der kvinnen var blitt voldtatt. I forslaget ville de straffe kvinner med inntil fem års fengsel for å ta abort.

– Den norske kirke bør samtale med de økumeniske organisasjonene om hvordan vi kan motvirke dette nettverkets innflytelse i Europa, mener Sommer feldt.

– Autoritær tenkning

– Hva slags kristendom representerer Torp?

– Torp står for en autoritær kirketenking med selvbestaltet lederskap uten forankring i andre enn seg selv. Innholdsmessig hevder han å styre apostolisk og profetisk, men bygger et teologisk univers på forestillingen om hans personlige tilgang til Gud uten å bestå en hver teologisk klassiske og bibelske sannhetsprøve: setter den korsfestede og oppstandne Kristus i sentrum og fremmer den respekt for mennesker og nestekjærlighet. Torp faller igjennom på begge punkter, mener Sommerfeldt.

I møte med flere av ambassadørene presenterer Torp seg som president for European Apostolic Leaders (EAL). Organisasjonen springer ut av den amerikanske bevegelsen International Coalition of Apostles (ICA) som ble startet i år 2000 av teologiprofessoren C. Peter Wagner. Wagner mente at Gud ville bruke «apostler» på en ekstraordinær måte i endetiden.

En apostel var, ifølge Wagners definisjon, en kristen leder som hadde blitt utrustet, kalt og sendt av Gud med en spesiell autoritet til å etablere kirkens styre innenfor et bestemt område. Han mente at kirker burde anerkjenne og underkaste seg apostlers autoritet, istedenfor å ledes gjennom demokratiske strukturer.

Selv ble Torp anerkjent som apostel i januar 2000, i en erklæring signert av C. Peter Wagner.

Trenger mer dialog

Vårt Land har har vært i kontakt med flere ambassadører som forteller at Torp er den eneste kristenlederen de har kontakt med i Norge.

– Det er all grunn til å gjøre ambassader oppmerksomme på at de for sin egen del må sikre seg bred kontakt med sentrale kirkeledere i Den norske kirke og i Norges Kristne Råd, mener Sommerfeldt. 

Også Erik Solheim vil oppfordre ambassadører til å ta kontakt med flere kirkeledere. Samtidig mener han Torp kan ha mye å bidra med inn i deres miljøer.

– Jeg håper han kan bidra til at de forstår og lærer mer om pinsebevegelsen, som jo kanskje er den aller viktigste og raskest voksende kristne kirke på jorda. Jeg håper også at han kan ta med ideer og impulser fra andre religioner til norske kirkesamfunn. Vi trenger mer og ikke mindre dialog mellom religioner i den moderne verden, sier Solheim.

– Hvem tenker du Torp er som kirkeleder?

– Det sier seg selv at han og jeg er uenig på flere punkter, så det er ikke dét dette handler om. Dialog må nødvendigvis være med folk som tenker annerledes enn en selv. Det har ingen hensikt å ha dialog med folk du er helt enig med. Ved å ha dialog mellom folk som tenker annerledes, kan man forstå hverandres synspunkter bedre og lære mer om det.

– Tror du Torps hyppige omgang med ambassadører kan gi dem og andre inntrykk av at han er en mer sentral kirkeleder i Norge enn hva han i realiteten er?

– Det må bli opp til ambassadørene å orientere seg i det kristne landskapet. De man faktisk har kontakt med, vil jo framstå som viktige. Andre kirkeledere bør derfor kjenne sin besøkelsestid og skaffe seg nettverk, sier Solheim.

Problematiserer kontakt

Leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn STL synes det er problematisk dersom pastor Jan-Aage Torp former diplomaters inntrykk av Tros- og livssyns-Norge.

– Ja, det vil jeg si, nettopp fordi han ikke representerer en stor gruppe i Norge, sier generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys.

Samtidig tror hun ikke at mangel på kontakt med kirkeledere er et gjennomgående fenomen blant ambassadører. Selv har hun vært på ambassadetilstelninger med representanter fra flere religiøse samfunn til stede.

Hun tror også man skal være forsiktig med å legge for mye i alle innleggene Torp har publisert om ambassademøter.

– At noen har latt seg avbilde sammen med Torp på en ambassades nasjonaldagsfeiring, er ikke det samme som at de har gitt øre til ham i politiske anliggender, sier hun.

Blir slått ned på

Også hun mener det er grunn til å ta til motmæle og være oppmerksom på de internasjonale strømningene som Torp synes å være en del av.

– Å ta til motmæle mot slike strømninger handler ikke om å være hverken for eller mot selvbestemt abort eller likekjønnet ekteskap. I denne sammenheng handler det om kriminalisering av kvinnen som offer. Dette er internasjonale trender som marginaliserer kvinner og minoriteter. Når det gjøres med religiøs begrunnelse, er det andre religiøse lederes ansvar å ta til motmæle.

Joys er imidlertid foreløpig ikke bekymret for at strømninger som dette skal slå ordentlig rot i Norge.

– Her blir slike holdninger utfordret og slått ned hver gang. Det har også sammenheng med at tros- og livssynssamfunn i Norge jobber sammen om å ivareta friheten som er nødt til å gjelde alle.

Powered by Cornerstone