Hendelser/Jerusalem 2024/Juridisk ekspert fra India taler på Jerusalemsamling

Juridisk ekspert fra India taler på Jerusalemsamling

Norge Idag, Ingvill Mydland
06. Februar 2024
Juridisk ekspert fra India taler på JerusalemsamlingHØYESTERETTSADVOKAT: Dr. G.V. Rao er senioradvokat ved Indias Høyesterett, og understreker at Israel har rett til å forsvare seg mot terror. Foto: E.A.L.

– Det er ingen tvil om at under prinsippet om selvforsvar i folkeretten, er den væpnede konflikten med Hamas fullstendig legitim, ettersom Israel har all rett til selvforsvar som svar på terrorangrep, som er i strid med folkeretten. Det sier Dr. Rao, som er visepresident for Det indiske folkerettsforbundet i New Delhi.

Dr. G.V. Rao har svart ja på EALs invitasjon til å være taler på Jerusalemsamlingen 29. april - 3. mai 2024.

Den 27. januar skrev han en artikkel i Sunday Guardian: «I Haag-domstolen når Sør-Afrika anklager Israel for folkemord».

Her understreker han at FNs konvensjon om forebygging og straff for folkemordsforbrytelsen ble vedtatt først og fremst som følge av lidelsene jødene gjennomgikk under holocaust.

«Ironisk nok står staten Israel i dag anklaget for folkemord, et begrep som ble laget for de lidelsene innbyggerne selv opplevde», påpeker Dr. G.V. Rao blant annet i sin artikkel.

– Vi er beæret over å ha en så høyt anerkjent juridisk ekspert fra verdens største demokrati, India, en nasjon som legger sterk vekt på å være en rettsstat, uttaler EALs President Jan-Aage Torp til Norge IDAG.

European Apostolic Leaders vårkonferanse blir arrangert i Jerusalem fra 29. april til 3. mai.

Powered by Cornerstone