Kristenledere

EAL Media
Kristenledere

Følg med på artikkelserien i avisen Norge Idag der en rekke kristne ledere i Europa blir presentert.

Hver artikkel er basert  på nett-TV-programmet «Insight with Pastor Torp» der Jan-Aage samtaler med sine gjester.

Artiklene er ført i pennen for Norge Idag av Marie Hagen van Wyk.

Powered by Cornerstone