Enhet blant femfoldige

Jan-Aage Torp
31. Desember 2022
Enhet blant femfoldige

Enhet blant kristne er en stor velsignelse så vel som Kristi befaling.

La oss oppmuntre til det både lokalt og i bredere skala. Da kan verden være vitne til at Kristi forsoning, gjenopprettelse, nåde og kjærlighet er ekte.

Imidlertid vil den faktiske enhet bare ha varig, grunnleggende innvirkning når ledere begynner å ære, elske og underordne seg under hverandre, i tråd med de grunnleggende instruksjonene i Efeserne 2:20; Efeserne 4:11-16; og 1 Korinter 12:28.

Den femfoldige tjenesten (apostel, profet, evangelist, pastor og lærer) kan ikke konstrueres av menneskelig visdom, men er utelukkende Kristi suverene verk. De femfoldige kan dukke opp i hvilket som helst kirkesamfunn eller bakgrunn, og titler har liten betydning.

Bibelen viser at denne enheten ikke krever mange i antall, men kvalitet i hjertet overfor den andre.

Kjærlighet som oppofrende tjener og ærer den andre.

Den Hellige Ånds ild faller alltid på offeret.

Derfor har jeg tro på TRANSFORMASJON i Norge, Europa og globalt når vi går inn i det nye året 2023.

Powered by Cornerstone