Følg i Josvas fotspor

Jan-Aage Torp
31. Oktober 2022
Følg i Josvas fotspor

Det pågpr et skifte i den apostoliske bevegelse idag, en overgang som kan lignes med det skiftet som fant sted i Det gamle testamentet da Josva hadde mottatt kappen etter Moses.

Mosesgenerasjonen kom seg aldri til Løfteslandet.

Josvagenerasjonen, imidlertid, kom seg seirende dit, og de etterfølgende generasjoner også. Les de avsluttende ord i Josvas bok:

«Israelittene tjente Herren i hele Josvas levetid og så lenge det ennå var noen igjen av de eldste som levde lenger enn Josva, og som kjente til alt det Herren hadde gjort for Israel» (Josva 24:31).

Mandatet til Josva i begynnelsen av Boken var sterkt og bredt, men han satte igang med å gjøre hva Herren befalte:

Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn:  «Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene.  Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses.  Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele hetittlandet, og helt ut til Storhavet, der solen går ned.  Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.  Vær modig og sterk! For du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem.  Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.  Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går» (Josva 1:1-9).

Vi lever i farefulle tider, og mange apostler og profeter velger den lette sti.  

Men la oss følge i Josvas fotspor og det folket som fulgte ham.

Powered by Cornerstone