Å koble profeter og apostler

Jan-Aage Torp
04. Januar 2023
Å koble profeter og apostler

Jeg er mer overbevist enn noen gang om at vi er på veien til seier for evangeliet om Guds rike i verden i dag.

Hovedårsaken til min overbevisning er at endelig har noen profeter og apostler i moderne tid begynt å samarbeide.

Splittelsen mellom det apostoliske og det profetiske har vært en katastrofe for Kirken i 2000 år.

I stedet for å holde seg til Det nye testamentets standard, har Kirken i århundrer avviket, og skapt mistenksomhet og uenighet.

Det nye testamentets standard må være vår standard i 2023.

Hva sier Det nye testamente?

«Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen» (Efeserne 2:20).

«Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere» (Efeserne 4:11).

«Gud har satt disse i menigheten: for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger» (1Korinter 12:28).

Å koble profeter og apostler Å koble profeter og apostlerJan-Aage Torp & Peter Wagner i Oslo i mars 2003 (Foto: EAL)

Dr. C. Peter Wagner (1930-2016), som var min mentor siden studiedagene ved Fuller Theological Seminary for 40+ år siden, lærte oss betydningen av å koble apostler og profeter. Han underviste til og med et kurs om dette, som han faktisk underviste i Oslo for 20 år siden, i 2003.

Nyt bildet av Peter og meg i Oslo i mars 2003 😁

Peter opplevde enorme fremskritt for Guds rike da han ble knyttet til sanne profeter på 1980-tallet. Det mest tydelige eksemplet på dette var apostel-profet-forholdet mellom Peter som apostel og Cindy Jacobs som profet. I nasjon etter nasjon brakte denne livskraftige relasjonen gjennombrudd for evangeliet om Guds rike. Det er grunnen til at Peter skrev på et av sine undervisningslysbilder:

«Hvordan apostler i to-spann med profeter kan bli vinnere.»

Nå er vi i 2023, og jeg er virkelig forventningsfull fordi Kristus har koblet Aina og meg med troverdige profeter.

Vi er på vei til seier!

Powered by Cornerstone