Ta rettslige skritt imot brenning av Koranen

Jan-Aage Torp
30. Januar 2023
Ta rettslige skritt imot brenning av Koranen

Under mine reiser i Europa og i den vide verden - spesielt til Egypt, Israel og India de siste 12 måneder - er jeg blitt mer bevisst enn noen sinne på viktigheten av troen i dagens verden. Sammen med det følger respekten for troen.

Når enkelte individer i Sverige, Danmark og Norge tyr til sine sadistiske demonstrasjoner der brenning av Koranen er deres «hellige rituale», bør det stoppes ved hjelp av ordensmakten, og deretter behandles i domstolen. Dette er intet mindre enn blasfemi. Dessverre kvitter vestlige nasjoner seg med blasfemilover, men disse sadistiske handlinger kan fortsatt lett håndteres av relaterte lover i våre nasjoner, som vil gi gjerningsmennene store bøter og/eller fengselsstraff. Det kreves en bevisst beslutning av regjeringsadvokaten og statsadvokatene for å finne et logisk og rettslig grunnlag for tiltale.

Vi hadde lignende situasjoner i 2005-06 da en dansk avis publiserte karikaturer som kunne ha ført til tredje verdenskrig. Et bittelite norsk blad, ledet av sjefredaktør i avisen Dagen (siden 2010), Vebjørn Selbekk, valgte dette som et reklamestunt, under dekke av ytringsfrihet. Korttenkte politikere i Norge valgte å hylle herr Selbekks «heroiske handlinger», i stedet for å gi ham en rettslig smekk. Dette viser galskapen i visse deler av pressen.

Jeg oppfordrer regjeringene i Sverige, Danmark og Norge til å ta rettslige skritt imot brenning av Koranen.

Den stygge sadismen imot islam praktiseres også imot jødedom og kristendom i våre nasjoner. Alle slike «ritualer» bør behandles av ordensmakten og domstolen.

Vær oppmerksom på uttalelsen nedenfor av 22. januar fra FNs sivilisasjonsallianse (UNAOC):

Ta rettslige skritt imot brenning av Koranen

Presseuttalelse 
Ved talsmannen for den høye representant for FNs sivilisasjonsallianse (UNAOC)
Om brenningen av den hellige Koran i Sverige

Den høye representant for FNs sivilisasjonsallianse (UNAOC), Miguel Moratinos, fordømmer utvetydig den sjofele handlingen med å brenne den hellige Koran i Sverige på lørdag av lederen for det høyreekstreme partiet Hard Line.

Mens den høye representant understreker viktigheten av å opprettholde ytringsfriheten som en grunnleggende menneskerettighet, understreker han også at handlingen med koranbrenning utgjør et uttrykk for hat imot muslimer. Det er respektløst og fornærmende mot islams tilhengere og bør ikke blandes sammen med ytringsfrihet. Den høye representant minner om FNs generalforsamlings resolusjon A/Res/75/258 av 26. januar 2021 (OP 6) som bekrefter at utøvelsen av ytringsfrihet medfører plikter og ansvar i samsvar med artikkel 19 i Den internasjonale konvensjon om Sivile og politiske rettigheter; Den høye representant uttrykker sin dype bekymring over den generelle økningen i tilfeller av diskriminering, intoleranse og vold, uavhengig av aktørene, rettet imot medlemmer av mange religiøse og andre samfunn i ulike deler av verden, inkludert saker motivert av islamofobi, antisemittisme og kristenfobi, og fordommer imot personer av andre religioner eller livssyn.

Den høye representant understreker videre at gjensidig respekt er avgjørende for å bygge og fremme rettferdige, inkluderende og fredelige samfunn forankret i menneskerettigheter og verdighet for alle.

I denne sammenhengen minner den høye representant om FNs handlingsplan for å beskytte religiøse steder ledet av FNs sivilisasjonsallianse, som gir et overordnet rammeverk og et sett med anbefalinger, inkludert styrking av religiøs pluralisme og fremme av interkulturell og interreligiøs dialog, gjensidig respekt og forståelse.

Powered by Cornerstone