Sanne profeters primære fokus er på missiologiske fremskritt

Jan-Aage Torp
17. Oktober 2022
Sanne profeters primære fokus er på missiologiske fremskrittRich Vera og Cindy Jacobs i Norge i 2022

Den profetiske bevegelsen i verden i dag ser ut til å være ute av sporet. Mange Wannabees taler for det meste inn i personlige og private spørsmål, i stedet for å formidle et større bilde av gjennombrudd og fremgang for evangeliet idag og i fremtiden.

Da apostelen Paulus fikk sitt nattlige syn (Apg 16:9) av makedoneren i Europa, handlet det om å sprenge grenser for evangeliet inn i nybrottsfelt, inn i nye territorier.

Da profetene og lærerne i Antiokia (Apg 13:1-3) fastet og ba, sendte Den Hellige Ånd ut apostlene for å fremme evangeliet.

Dette er hva Den Hellige Ånd taler i dag.

Før EAL-samlingene i 2022 i Oslo og Kristiansand talte Herren til meg om Gudsrikets fremgang.

Gud brukte profeten Cindy Jacobs kraftig i Oslo, og spesifikt til Aina & meg privat, om nye territorier og mandater.

I Kristiansand fem måneder senere brukte Gud profeten Rich Vera på en enestående måte for åpenbaring om nye gjennombrudd og fremskritt – inn i spesifikke nasjoner og regioner.

Dette er hva EAL er kalt til. Vi er ikke en bevegelse for Wannabees som håper på en liten velsignelse her og der. Disse velsignelsene blir gitt til oss uansett - under marsjen!

Jeg elsker det profetiske ordet fra Jesus Kristus i Matteus 24:14, som blir oppfylt i disse dager:

«Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele verden som et vitnesbyrd for alle nasjoner, og da skal enden komme»-

Powered by Cornerstone