Tjenestegaver som deler ressurser

Jan-Aage Torp
06. Januar 2023
Tjenestegaver som deler ressurser

Tjenestegaver trenger å lære seg å gi såkorn og offer til prosjekter og tjenester som ikke begunstiger oss selv, og som vi ikke styrer over selv. Dette er selve DNAet i EAL, slik det var i vår opprinnelige moderbevegelse, International Coalition of Apostles (ICA), som ble grunnlagi 1997 i Singapore av apostler og profeter fra forskjellige kontinenter for at vi skulle stå sammen og dele ressurser i kampen for nasjoner og kontinenter.

idag forundres vi ofte over hvor selvsentrerte mange tjenestegaver er, både i Norge og Europa, og på andre kontinenter. Mange gir kun til sin egen tjeneste. Men Herren kaller idag til å utvide våre hjerter!

Profeten Rich Vera er et kraftfullt eksempel på en tjenestegave som ikke tenker på bare seg & sitt. Det er slik sanne apostler og profeter er!

Spesielt gjelder det store initiativ på nasjonalt og kontinentalt nivå som fordrer engasjement fra flere enn lokale givere. Når vi lukker våre hjerter for slikt, da blir det aldri gjennombrudd.

Selv jobber Aina & jeg med megaprosjekter som går langt utover en menighet, et lokalsamfunn eller et misjonsprosjekt.

Vi jobber ofte med nasjoner og kontinentale overbygninger.

Selv gir vi stadig såkorn og offer med henblikk på store missiologiske og transformatoriske gjennombrudd.

Og når vi samler inn fra andre til slikt, da overfører vi 100 prosent - uavkortet - av de innsamlede midler til dem det gjelder.

Vi er levende vitnesbyrd om at Herren gir gjennombrudd for våre behov når vi gir såkorn i nøden.

Såkorn virker sterkest når vi sår inn i noe som Herren står bak.

«Han som gir ‘såkorn til den som skal så, og brød til å spise’, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor» (2Kor 9:10).

Powered by Cornerstone