Aktuelt/Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerne

Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerne

Norge Idag, Ingvill Mydland
24. Oktober 2023
Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerneFOLKERETTSEKSPERT: Andrew Tucker leder Haag-initiativet, og er i Norge for å delta på Israelsminar i regi av Kristen Koalisjon Norge. Foto: Ingvill Mydland Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerneCELEBRE GJESTER: Jan-Aage Torp sammen med Cornelis Kant fra venstre, sammen med (avtroppende) leder for Israels Venner på Stortinget Himanshu Gulati (Frp) og Andrew Tucker. Foto: Ingvill Mydland

Andrew Tucker påpekte at store pengesummer går fra Norge til de palestinske områdene, ikke bare fra staten, men også fra kristne organisasjoner. – Jeg tror vi kommer til å se mer press fra de europeiske land på Israel, på å komme seg ut av Gaza og Judea og Samaria. Jeg tror vi er i et veldig vanskelig politisk miljø, sa han.

Han er advokat og ekspert på folkerett, og er en av hovedtalerne på Israelsseminar i Oslo denne uken. Tucker understreket at mange i dag faktisk tror at Palestina er en egen stat.

– Det er en stor diskusjon i den internasjonale straffedomstolen i Haag om hvorvidt staten Palestina eksisterer, påpekte han.

– Mange mennesker tror at den palestinske staten eksisterer. Mahmod Abbas gir inntrykk av at han er president for staten Palestina. Mange tror at denne staten er blitt etablert. De mener en av Israels straffbare handlinger, er å opprette bosettinger.

– Jødiske samfunn som bor i Jerusalem, Judea og Samaria, regnes som illegale. De mener den straffbare handlingen er at Israel har flyttet folk inn i de okkuperte territorier. I dag er det masse advokater og stater som bringer frem masse argumenter om at staten Palestina eksisterer. Den eksisterer ikke, men de mener den burde eksistere. Og de stiller opp med en masse argumenter.

Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerneISRAELSKONFERANSE: Seminaret denne uken finner sted i Evangeliesalen Berøa på Grünerløkka. Foto: Ingvill Mydland

Oppfyller ikke kriteriene

Tucker poengterte at mange sier at israel forhindrer en palestinsk stat. Han understreket at faktum er at det er ingen palestinsk stat.

– Vi har en rekke forhandlinger, vi har oslo-avtalene. Palestinerne sier vi burde ha en stat. Men i henhold til lovgiviningen, er det ennå ikke det. Den oppfyller ikke kriteriene for hva en stat er. Dette drives veldig frem av den arabiske, muslimske delen av verden. Grunnen til at Europa er enig i dette, er at de har økonomiske interesser i det på grunn av oljen. Et av de virkelige spørsmålene, er hva er grensene for staten Israel? Den beslutningen må du ta basert på da israel ble skapt i 1948, påpekte Tucker.

Han viste til at det er stater som har suverenitet. Ikke for eksempel EU. EU kan ikke ta beslutninger om folkeretten. Det er statene selv som må gjøre det.

FN-resolusjoner heller ikke lover. De tar beslutninger i generalforsamlingen og i sikkerhetsrådet, og nesten alle disse beslutninger og resolusjoner er ikke-bindende.

– Det fins ikke en eneste resolusjon angående israel som er bindende. I det hele tatt fins det veldig få bindende resolusjoner, og ingen av de som fins gjelder Israel. Dere bør oppmuntre deres regjering til å ta suverene beslutninger i forhold til Israel, oppmuntret Tucker.

– I Haag har vi den internasjonale domstolen. Vi har den internasjonale straffedomstolen og mange andre. 
Hvorfor bestemmer vi at det palestiske folk skal ha en stat, når kurderne og mange andre folk ikke får sin egen stat? Av en eller annen grunn velger vi palestinere. Det er masse diskusjon om Jerusalem. Noen stater sier det er på tide å anerkjenne at Jerusalem er hovedstaden i Israel, for eksempel gjelder det den tjekkiske republikk. Det er ikke fn som skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Jeg tror vi har en kamp mellom globalistene, de som vil ha et globalt system på den ene siden, og folk som tror på friheten og suvereniteten til individuelle stater på den andre siden.

Tucker understreket at medlemsstatene ikke trenger å gjøre det FN sier. Han understreket at det er en filosofi som driver debatten, og den sier at palestinerne er underdogs, og de er offer. Mens Israel ses på som et mektig land. Denne filosofien driver denne debatten, og det handler om hvordan du ser på nasjonstater og det internasjonele system.

– Hamas er ikke interessert i å skape en palestinsk stat, men interessert i å drepe så mange jøder som mulig. Og Europa har støttet denne ideen i flere tiår. En av hovedtingene vi hører, er om denne "okkupasjonen". Tanken er at fordi de er okkupert, tilhører områdene ikke Israel, men Palestina. Det er ikke sant. Okkupasjonslovgivningen har ingenting å gjøre med territorial suverenitet. I mange områder er det disputt om hvem som eier territoriene. I Israel er Judea og Samaria omstridte territorier. Begge har krav, men okkupasjonsloven løser ikke dette problemet. I 1967 tok Israel tilbake kontroll over Judea og Samaria, og det var en diskusjon om hva de skulle gjøre med territoriene. De fleste ledende israelske advokater har fremmet denne ideen, at disse territoriene hører ikke til Israel, de tilhører noen andre. De tenker av mange grunner at Israel burde adskille seg fra palestinerne. Denne legale ideen kom fra Israel, at vi burde behandle dette som okkuperte palestinske territorier. Jeg hører mange israelske ledere si vi opplevde okkupasjon under 2. verdenskrig, så vi bør ikke okkupere palestina, men gi palestinerne det de ønsker. Det er en slags rettferdighetssans for palestinerne. Mange israelere liker ikke bosettingene, men tenker de er illegale. Men denne krigen med Hamas, viser at du kan ikke bare gi landet til palestinerne. De må begynne å tenke på nytt, hva skal vi gjøre med dette landet, MED palestinerne? Internasjonal lov gir ikke virkelig svar på denne konflikten. Eneste måten konflikten vil bli løst, er at jøder og palestinere lærer seg å leve sammen.

Folkerettsekspert Andrew Tucker: – Norge gir mye penger til palestinerneVERTSKAP: Oslo-pastor Jan Aage Torp som er arrangør for konferansen, oversatte Andrew Tuckers tale til norsk. Foto: Ingvill Mydland

Om Eus tostatsmodell

Han pekte blant annet på at EU fullstendig overser og ignorerer Israels historie.

– Oslo-avtalen sier ikke noe om en palestinsk stat. Partene ble enige om å gå i videre forhandlinger om det virkelige vanskelige,som er Jerusalems status, samt status for Israels bosettinger. Alle de viktige spørsmålene har man aldri blitt enige om, påpekte han.

Innenfor FN hadde man hele prosessen med avkolonisering, og i 1973 var det mange nye FN-stater som var veldig fiendtlige til den vestlige verden. De kom ut med en resolusjon om sa at sionisme er rasisme. I 1975. Dette påvirket Europa.

– Da partene samlet seg i Oslo, ble israelerne presset til å stille seg på linje med dette synet. Europa sa mer og mer at det blir ikke noe fred i Midtøsten, uten rettferd for palestinerne. Det var veldig vanskelig for Israel å finne sin posisjon. Resultatet var EUs tostatsmodell. Dere kan være veldig glad for at Norge ikke er del av EU. Landene i EU henger fast i denne politikken, påpekte Tucker.

For eksempel mener EU at Israel ikke har noen suverenitet i Judea og Samaria. EU mener en palestinsk stat må bli etablert, og at bosettingene er illegale.

– Dette er EUs tostatsmodell. De ignorerer fullstendig Israels historie. De har fundamentalt utformet sin politikk, og bestemt at dette er galt. EU skaffer til veie en milliard euro hvert år for å understøtte den palestinske staten.

Powered by Cornerstone