Velkommen til en bevegelse!

EAL Media
10. Juli 2022

Velkommen til European Apostolic Leaders (EAL)!

Siden Kirkens begynnelse i «Apostlenes gjerninger» har apostler, profeter og apostolisk og profetisk tjeneste vært avgjørende for utbtredelsen av evangeliet og implementeringen av kultur-/skapelsesmandatet (1. Mosebok 1:26-28) og Misjonsbefalingen (Matteus 28:18-20).

I de senere årene har betydningen og funksjonen til disse embedene og tjenestene kommet i forgrunnen, og en global gjenoppblomstring finner sted av kraften, autoriteten og utbredelsen av evangeliet som er beskrevet i «Apostlenes gjerninger». Sosiologisk, teologisk og åndelig har dette alle kjennetegn på en global bevegelse, spesielt i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Begrepene «Apostolisk Bevegelse» og «Ny Apostolisk Reformasjon» brukes om hverandre, og skildrer det største og raskest voksende segmentet av kristendommen over hele verden.

EAL er en bevegelse av apostler og profeter som faktisk bringer transformasjon til nasjonene og institusjonene i Europa – og utover.

EAL er ikke et kirkesamfunn – heller ikke et «apostolisk nettverk» som gir åndelig vern til medlemmene. Vi er en bevegelse av likestilte som søker å kombinere vår visjon og ressurser for Den Hellige Ånds transformasjonsarbeid i verden.

I Europa gjør vi raske fremskritt som en innflytelsesbevegelse. Vi er basert i ulike nettverk, strømninger og kirkesamfunn, men vi forenes i vår felles opplevelse av Den Treenige Guddom. Den Hellige Ånd leder oss som tjenende ledere inn i ulike samfunnssfærer – for å bringe evangeliet om Kristi herrevelde til de 55 nasjoner og kontinentale institusjoner i Europa. Vi tjener innenfor kirke, familie, styresmakter, næringsliv, utdannelse, media, kunst og mer. Vi ber: «Kom, Hellige Ånd!»

Velkommen til en bevegelse!

Velkommen til en  bevegelse!

 

 

 

 

 

 

I kjærlighet og ære,

Jan-Aage Torp 

President, EAL

Oslo

 

 

Foto øverst på siden viser ekteparet Aina & Jan-Aage Torp.

 

Powered by Cornerstone