Den Hellige Ånd i Europa

EAL Media
01. Juli 2022

Den apostoliske bevegelse i Europa tar raske skritt som en bevegelse med innflytelse. Vi hører hjemme i forskjellige nettverk, strømninger og kirkesamfunn, men vi forenes i vår felles erfaring av Den Treenige Guddom. Den Hellige Ånd leder oss som tjenende ledere inn i forskjellige sfærer av samfunnet - for å bringe evangeliet om Kristi herrevelde til Europas 55 nasjoner og kontinentale institusjoner. Vi tjenestegjør innen Kirken, Familien, Styresmakten, Business, Utdannelse, Media, Kunsten & mer. Vi ber: «Kom, Hellig Ånd!»

Illustrasjon: Av Cardinal – Importert fra 500px (arkivert versjon) av Arkivteamet. (detaljert side), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71336172

Powered by Cornerstone