Hendelser & milepæler

Medlemmer og nettverk som er tilknyttet European Apostolic Leaders (EAL) preges av initiativ og aktivitet. Men denne hendelses-siden dreier seg om milepæl-hendelser som berører oss alle: Årlige og periodiske samlinger, regionale og nasjonale initiativ, EAL-tilknyttede hendelser, europeiske konsultasjoner om konkrete aspekter av apostolisk tjeneste, møter i eksekutivkomiteen osv.

Powered by Cornerstone