Aktuelt/Jan-Aage Torp: Utsetter Jerusalem-konferanse i april

Jan-Aage Torp: Utsetter Jerusalem-konferanse i april

Norge Idag, Ingvill Mydland
16. April 2024
Jan-Aage Torp: Utsetter Jerusalem-konferanse i aprilTROR PÅ FRED: Pastor Jan-Aage Torp peker på profetiske ord som antyder det kommer en fredstid for Israel og Midtøsten. Foto: Oslokirken

Oslo-pastor Jan-Aage Torp utsetter konferanse i Jerusalem, på grunn av situasjonen med Iran, men understreker likevel troen på at den beste tid av muligheter og velsignelse for Israel og Midtøsten, Vest-Asia, Nord-Afrika og Middelhavsregionen er underveis.

- Dette er en vurdering som ikke skyldes at det er krig, for det er har det vært siden 7. oktober. Vi har vært klare hele tiden på at ting kunne skje, og at det kunne bli en eskalering av krigen mellom Israel og Hamas. Men det var nettopp på grunn av presset mot Israel at vi ville ha konferansen i Jerusalem, sier Oslo-pastor Jan-Aage Torp til Norge IDAG.

Da det viste seg å bli åpen konfrontasjon med Iran direkte, drøftet Torp situasjonen med israelske myndigheter og internt i styret for European Apostolic Leaders (EAL), og ble enige om at hvis det lå an til direkte anrep på Israel fra Iran, ikke bare via proxyer, skulle han ta en avgjørelse på hvordan man skulle forholde seg til det.

- Det var veldig riktig å ta denne avgjørelsen om å utsette nå, selv om vi er veldig sultne på å ha den konferansen så fort som mulig. Israels seksdagerskrig i 1967 varte ikke lenge, og Yom Kippurkrigen i 1973 var over etter 19 dager, så det er nok mange i Israel som har en forventning om at denne krigen ikke vil trekke ut langt, påpeker han.

Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse på når konferansen skal settes opp.

- Det kan jo hende Israel slipper opptrapping av krig, det er vårt primærønske. Men hvis det blir krig, håper og ber vi om at det skal bli kortvarig.

Torp understreker at hvis Kina og Russland finner ut av at de har interesser sammen i å trappe opp situasjonen, kan det eskalere. Han medgir at utviklingen i helgen der Iran angrep Israel, er en alvorlig situasjon. Likevel tror han mest på at ordene i Jesaja 19 skal gå i oppfyllelse, om fremgang for regionen.

Jan-Aage Torp viser til ordene i Jesaja 19, der det står at det på den dagen skal være "en ryddet vei fra Egypt til Assur", (Nord-Irak), og at assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assur.

Det står også at "egypterne skal tjene sammen med assyrerne. På den dagen skal Israel være én av tre med Egypt og Assur, en velsignelse midt på jorden." (Jesaja 19:23-24).

Jan-Aage forklarer at Assur var hovedstaden i Assyria, som er det nåværende Nord-Irak.

- Vesten har gitt Assyria til kurderne, men egentlig er det assyrernes område. Guds Ord forteller om fremtidig fred og velsignelse fra Egypt, gjennom Israel, til området Irak/Iran, påpeker Torp.

Han følger med på situasjonen i Israel akkurat nå, og det blir fortløpende vurdert når det kan bli aktuelt å sette opp nye datoer for konferanse.

Powered by Cornerstone