Aktuelt/Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abort

Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abort

Norge Idag, Trine Overå Hansen
18. November 2022
Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortJan Aage Torp og hans kone Aina deler ut prisen til 40 days for Life, representert ved: Tomislav Cunovic fra Frankfurt, Pamela Delgado fra Bogotá og Robert Colquhoun fra London. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortEgypts ambassadør Amr Ramadan talte om vern av familien. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortPamela Delgado fra 40 days for life. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortEdward John deltok med vakker sang. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortJerzy Kwasniewski fra Warsawa, leder av den juridiske polske organisasjonen Ordo Iuris. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortJo Hedberg fra Bønnelista var blant talerne i Studio 28. Foto: Trine Overå Hansen Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortEvangelist Nils. E. Pettersen ba for det ufødte liv. Jan-Aage og Aina Torp i bakgrunnen. Foto: Trine Overå Hansen

«40 Days for Life» har siden 2004 reddet minst 22.000 babyer fra abortdøden i 70 nasjoner. Fredag 18. november mottok de Familievernprisen for sitt arbeid for det ufødte liv.

Tomislav Cunovic fra Frankfurt, Internasjonal direktør for 40 Days for Life og hans kone Pamela Delgado fra Bogotá og Robert Colquhoun, fra London, mottok prisen på vegne av organisasjonen.

Tomislav takket fra dypet av sitt hjerte:

– Prisen tilhører ledelsen og staben, de tusenvis av frivillige over hele verden og i Europa, alle de nasjonale og internasjonale lederne av 40 dager for livet. Alle dem som står to ganger i året i 40 dager, om høsten og våren, foran abortklinikker der de ber om at aborter skal stoppes og at hjertene skal bli forandret og at vårt samfunn skal gi en anledning for ethvert ufødt barn å få leve.

– Be med oss

Han fremhevet at livet er hellig.
– For ethvert liv er en gave fra Gud, det er en hellig skapning, vi er skapt i Guds bilde. Og all æren for denne prisen tilhører Gud. Vi er bare små redskaper i Guds mektige hender. Vi har svart på kallet og vi står opp for de ufødte, for det er ingen på gaten, ingen i parlamentene , i våre samfunn eller i det europeiske parlamentet som er rede til å forsvare livet til de ufødte i 2022. Så dette er vårt oppdrag. Så jeg er glad og beæret for å ta imot denne prisen for våre venner, fra pastor Jan-Aage som er en varm forsvarer for de ufødte. Vi håper at vi kan bringe vårt budskap til Skandinavia. Vi vil invitere alle i Oslo og Europa til å be med oss og stå opp og vitne om at alle liv fortjener å bli behandlet likt og at alle ufødte skal få lov til å bli født. Vi er fredelige og bedende. Vi gjemmer oss ikke bak masker, sa han til forsamlingen i Visjon Norges lokale i Oslo og fortsatte:

– Vi har lover som vil hindre oss fra å ytre oss i det offentlige rom, i Storbritannia, Tyskland, Spania., men det spiller ingen rolle, vi fortsetter å be. Ingen kan forby oss å be i offentlighet. 
Viktig at du hører dette i kveld, det er en røst av håp, og en røst for fremtiden i Europa.

Kristi hender og føtter

Robert Colquhoun oppfordret nordmenn til å gå inn i bønn og faste.

– Bønn og faste er våre mektigste våpen. Tenk på dene ene kvinen som er alene og fryktfull, men kanskje du kan være Kristi hender og føtter som er med å redde denne kvinnen fra en livstid av anger etter abort. Be Gud å vise deg hvordan Han kan virke gjennom dine ord, bønner og handlinger for å stoppe dette.

Redder mange

Han viste til imponerende resultater:

– 22.000 babyer er reddet fra abortdøden siden starten. Vi har sett 120 abortklinikker stengt etter våre kampanjer, og over 200 abortarbeidere har forlatt industrien. Over en million frivillige over hele verden og 64 nasjoner har tatt del i dette initiativet til denne dag. Våre frivillige i England snakker med 20-50 mennesker hver dag med et budskap om nåde. Be til Gud og spør hva du kan gjøre for å få slutt på abort her i Norge. Han kan bruke deg i Ja til livet-bevegelsen her i Norge, oppmuntret den britiske lederen og siterte fra Joh, 15:5. Uten Gud kan vi ikke gjøre noe, men med Gud er alt mulig.

– Vi er i begynnelsen på slutten av abort med 40 days for life. Gud kan bruke deg. Kanskje Gud kaller deg til å starte dette initiativet i Norge. Vi er kalt til å være en stemme for de stemmeløse som er på vei til slaktehuset.Hva kan Gud gjøre gjennom deg hvis du gir ham alt? Jeg vet ikke hva som skal skje, men jeg er spent på å finne ut hva som kan skje.

Roe vs. Wade

Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortRobert Colquhoun fra 40 days for Life, Storbritannia Foto: Trine Overå Hansen

USAs opphevelse av Roe vs Wade fra 1973 som sørget for uavgrenset abortrettigheter i USA, har gitt ny inspirasjon i kampen for de ufødte.

Familievernprisen: – Vi er i starten av slutten på abortTomislav Cunovic fra Frankfurt, Internasjonal direktør for 40 Days for Life sammen med Jan-Aage Torp, leder av Kristen Koalisjon Norge. Foto: Trine Overå Hansen

– Det er slutt på Roe vs. Wade, og vi vil se det også her i Europa. 
Evangelist Nils E. Pettersen ba for organisasjonen, de ufødte barna og familiene.

Beskyttelse av hele familien

Egypts ambassadør hadde også en appell. Han viste til at menneskerettene gir beskyttelse for familien.

– Noen ganger tenker vi at abort er en del av menneskerettighetene, at kvinner kan velge å ta livet av et ufødt barn. Art. 16:1. indikerer at menn og kvinner som er voksne har rett til å danne familie. FN sier også dette i charteret fra 1945. De internasjonale forpliktelsene til å forsvare familien er hevdet i konvensjonen mot enhver diskriminering mot kvinner og i konvensjonen for barnets rettighet4er. Dette bekrefter at staten er forpliktet til å forsvare familien. Dette er ikke i motsetning til å beskytte alle individer.

– Alle disse fundamentale prinsippene blir bekreftet på nytt og på nytt gjennom ulike resolusjoner og konferanser, inkludert resolusjonen om rett til utvikling. Nylig var menneskerettskonvensjonen om rett til en familie. I res, 35/13. vedtatt i i 2017.

Hilsener

Blant talerne var også Jo Hedberg fra Bønnelista og Jerzy Kwasniewski, leder av den juridiske organisasjonen Ordo Iuris i Polen. Han har før mottatt Familievernprisen.

Det var også videohilsener fra blant andre Cindy Jacobs og administrerende direktør i 40 days for life Shawn Carney.

Edward John, kjent blant annet som nordisk direktør av God TV, deltok med sang.

TV Visjon Norge overførte hele møtet. Det blir også et TV-sendt møte lørdag 19. kl. 12:00.

Powered by Cornerstone