Aktuelt/«Israel for retten» i Haag: Tok oppgjør med Straffedomstolen og FN

«Israel for retten» i Haag: Tok oppgjør med Straffedomstolen og FN

Norge Idag, Aleksander Overå
30. Mars 2023

«Israel for retten» i Haag: Tok oppgjør med Straffedomstolen og FNForskeren Joshua Kern, jussprofessor Avi Bell og IAF-presidenten Josh Reinstein innledet i et panel om Den internasjonale straffedomstolen idag (Foto: EAL) «Israel for retten» i Haag: Tok oppgjør med Straffedomstolen og FNDr. Hillel Neuer (foto: EAL)

Under konferansen i Haag på onsdag tok jussprofessor fra Bar-Ilan-universitetet i Jerusalem, Dr. Abraham Bell, og lederen av Israel Allies Foundation (IAF) i Jerusalem, Josh Reinstein, et saklig men sterkt oppgjør med Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) som prøver å rettsforfølge israelske borgere og politikere, forteller pastor Jan-Aage Torp som deltar i konferansen «Israel for retten» på vegne av European Apostolic Leaders (EAL).

- Dette er helt utenfor Straffedomstolens jurisdiksjon fordi Israel har ikke tilsluttet seg ICC, understreket professor Avi Bell.

Josh Reinstein hevdet at en domstol som sikter på Israel uten å ha jurisdiksjon der driver med åpenlys antisemittisme. Dette kan ikke skje i en seriøs domstol, understreket han.

Hovedtaleren idag var lederen av UN Watch i Geneve, Dr. Hillel Neuer, som forklarte hvordan De forente nasjoner fungerer, og hvorfor Israels legitimitet i FN er blitt gjort til et problem siden 1970- og 1980-tallet. - Israel er blitt marginalisert av stater som stort sett er udemokratiske, og utøver vold og undertrykkelse imot sine egne borgere, sa Neuer.

UN Watch er en organisasjon som har til formål «å overvåke resultatene til FN ut fra målestokken i deres egen pakt.»

«Haag-initiativet for internasjonalt samarbeid» (thinc.) og den nederlandske bevegelsen Kristne for Israel står bak konferansen som fortsetter på torsdag.

 

Powered by Cornerstone