Aktuelt/Underviser om 7-fjellsstrategien: – Vi kristne har vært engstelige for å sikre oss innflytelse

Underviser om 7-fjellsstrategien: – Vi kristne har vært engstelige for å sikre oss innflytelse

Norge Idag, Ingvill Mydland
06. Juni 2024

Underviser om 7-fjellsstrategien: – Vi kristne har vært engstelige for å sikre oss innflytelseNY TENKNING: – Tidligere dro misjonærer til fjerne kyster for å vinne de unådde. I dag betjener misjonærer «fjellene»i sin by og nasjon for å vie sitt liv for å disippelgjøre sin sfære, påpeker Jan-Aage Torp. Foto: Oslokirken

Det såkalte syv fjells-mandatet er en mektig transformatisk strategi som mobiliserer kristne i alle trossamfunn i dag. Jan-Aage Torp har holdt seminarer mange steder rundt i verden for å spre visjonen om denne såkalte «7-fjells-strategien.»

De syv fjell er, i tilfeldig rekkefølge: 1) Kunst & underholdning, 2) Utdannelse, 3) Styresmakten, 4) Media, 5) Business, 6) Religion, og 7) Familien.

– Hver av disse sfærene har en distinkt kultur. En tenkning og væremåte, som ikke uten videre er lik de andre sfærene. Business-sfæren er svært annerledes enn styresmaktens sfære, som igjen er annerledes enn utdannelsens sfære osv. Selv om noen mennesker kan makte det, er det veldig få som klarer å tjenestegjøre effektivt i mange av disse sfærene samtidig, sier Oslo-pastor Jan-Aage Torp til Norge IDAG.

Han har jobbet med denne strategien i 20 år, og er opptatt av at alle i menigheten skal få undervisning i hvordan de kan se sin livsrolle og livsoppgave i en større sammenheng.

Internasjonal satsning

– Dette er en strategi som forberede, samt profetiske samfunnsaktører verdsetter og forstår. Her viser vi hvordan ungdom kan vie sitt liv til en konkret tjeneste innenfor viktige sfærer som media, kunst, utdanning, politisk styring, business, familie og religion, sier Jan-Aage Torp.

Strategien ble unnfanget da misjonsgeneralene Bill Bright og Loreen Cunningham i 1975 hørte fra Herren om betydningen av å innta alle sfærer av samfunnet for Herren. Først de seneste årene har budskapet skutt fart internasjonalt, ikke minst gjennom internasjonale ledere som Lance Wallnau og Peter Wagner.

– Fellesnevneren er at samfunnet, enten moderne samfunn i Vesten, eller primitive samfunn blant urbefolkninger, kan defineres ut fra syv sfærer av innflytelse, og disse sfærene av innflytelse må betjenes av Guds rike, ellers vil disippelgjøringen av nasjoner aldri løftes opp fra individplanet, og disippelgjøringen vil heller aldri bli varig, påpeker Torp.

Han viser til at tenkningen stammer fra 1. Mosebok 1.26, der det står om å oppfylle jorden og ta hånd om skaperverket.

Underviser om 7-fjellsstrategien: – Vi kristne har vært engstelige for å sikre oss innflytelse

– Historisk sett har dette vært en erkjennelse i kirken i tusener av år, understreker han.

– Den katolske kirken som sprang ut av splittelsen mellom øst og vestkirken, har lagt vekt på kunstverk og flotte bygninger og kirkebygg. Mens moderne karismatiske menigheter ofte de siste tiår har vært i lagerbygninger med svære industrirør.

Det eneste man gjerne legger litt kraft i, er at lydanlegget er på topp, og yngre menigheter har også lyskastere. Torp kaller det en dyrkning av det alminnelige til de grader at vi vanskelig kan fatte det når Gamle Testamentet legger ut om hvor vakkert tempelet skulle se ut, med stil og verdighet og respekt for Guds skaperverk.

Tjenere på fjellet

Torp understreker at det er mange kristne som er engstelige for å søke innflytelse. De trekker seg heller tilbake i isolasjon.

En annen usunn tendens er motsatt grøft, der det i kjølvann av Syv-fjell-strategien er kommet endel usunt «maktspråk».

– Her må vi besinne oss på Guds eget ord og Jesu eksempel: Vi er utsendinger i Kristi sted. Han kom for å vaske føtter, gi sitt liv, og elske verden. Uansett hvilken rolle du skal inneha på «ditt fjell» må du huske at du er en tjener!

Ideer og verdier

Torp understreker også at tjenesten på fjellet først og fremst må styres av ideer, ikke i betydningen «flyktige innfall», men i betydningen prinsipper og ideologi. Det er disse «ideer» som vil bygge et samfunn på lang sikt.

– Idag dannes bønnenettverk i nasjoner og på kontinenter for å betjene hver sfære for Jesus. Ungdom utdanner seg for å innta sin sfære som et livslangt kall, som misjonærer. Tidligere dro misjonærer til fjerne kyster for å vinne de unådde. I dag betjener misjonærer «fjellene»i sin by og nasjon for å vie sitt liv for å disippelgjøre sin sfære, påpeker han.

– Jesus sendte ut sine disipler to-og-to. Betjeningen av de syv fjell må aldri gjøres alene. Idag MÅ menigheten omdefinere sin rolle i samfunnet. Vi kan ikke lenger sende ut misjonærer når de skal til «Langtvekkistan», til de fjerne kyster, mens ungdom som forbereder seg for en livslang tjeneste på Mediafjellet eller Styresmaktfjellet gjør dette utfra sitt private forgodtbefinnende. Vi må sende dem til fjellet, støtte dem på fjellet, be for dem på fjellet, og forvente evige resultater på fjellet!

Powered by Cornerstone