Kjærligheten mellom India og Israel

EAL Media
06. Februar 2024
Kjærligheten mellom India og Israel

Gjennom årene har jeg frydet meg over den utmerkede relasjonen mellom statsministrene i Israel og India, Benjamin Netanyahu og Narendra Modi. Bilder av dem sammen har vist en varm tillitsrelasjon.

Jeg minnes også den kjøligere relasjonen før statsminister Modis regjeringstid da Indias tidligere ledere næret stor beundring for Yassir Arafar i PLO. India var den første ikke-arabiske nasjon som anerkjente PLO (i 1974).

Men det har forandret seg. Andre partier synes å ha mistet sin lederskapsrolle, og Modi & Co har enorm oppslutning.

Noe som gjenspeiler dette skiftet i det siste ti-året er en statistikk som kom denne uken ved «World of Statistics» og gjengitt via X-kontoen til den israelske stats offisielle konto som bestyres av Israels utenriksdepartements digitale diplomati-team, som erklærer:

«Vi elsker våre indiske venner!»

Statistikken viser klart at Israel er det landet som oppfatter India som aller mest vennligsinnet.

Powered by Cornerstone