Ledere trengs i en fragmentert verden

Jan-Aage Torp
12. November 2022

Den nytestamentlige boken «Apostlenes gjerninger» handler om lederskap. Navnet på boken sier dette tydelig: Apostlene leder an ved sine handlinger.

Efeserne 2:20 bokstaverer det: «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen».

Denne lederskapsmodellen er den viktigste årsaken til at den apostoliske bevegelse er den raskest voksende religiøse bevegelse i verden i dag.

Den andre grunnen er at folket velger å følge sine ledere.

Dette skjer i Kina, Indonesia, India, Iran, Afrika, Latin-Amerika og noen steder i den vestlige verden.

I Europa er bildet mer mangfoldig. Det er stor vekst, gjennombrudd og samfunnsmessig innflytelse i noen nasjoner i Europa, men i de nordeuropeiske nasjonene ser det ut til å være annerledes. Folket løper frem og tilbake, og ledere er redde for å miste det de har.

Men det endrer seg nå!

EAL er et av mange verktøy som den Hellige Ånd bruker i disse dager.

Nå ser vi Guds Hånd strukket ut i Norge.

Hvorfor Norge?

Norge er en nasjon som er velstående og lykkelig på overflaten, men fragmentert og opprevet på innsiden.

Herren fortalte oss at ting ville begynne å endre seg i 2022. Han ville reise opp et folk som ville være villig til å gå sammen for å bringe vekkelse, gjenopprettelse og transformasjon til nasjonen, og påvirke Europa som helhet. I 2023 kommer skiftet.

Derfor kaller vi på lederne og folket til å være med på dristige initiativ, som det vi står i spissen for neste uke, «40 days for Life», i Oslo. En bønnestrategi for å få slutt på abort i Norge og europeiske nasjoner. Et annet dristig initiativ vi tar er vekkelsesmøtene med profeten Rich Vera i minst seks norske byer i 2023. Den Hellige Ånd ønsker at Norge igjen skal få en mektig utgytelse.

En profet sa til meg: «Bare våg å lede. Ledere i nasjonen vil lære å følge etter.»

Det skjer. Dette er en ny dag i Europa!

Powered by Cornerstone