Aktuelt/Dette betyr høyrevinden i Europa

Dette betyr høyrevinden i Europa

Norge Idag, Ingvill Mydland
21. Juni 2024

Dette betyr høyrevinden i EuropaFORAN EUROPAPARLAMENTET: Jan-Aage Torp er med i styret for Israel Allies Foundation Europa, som arbeider med å få frem israelvennlige parlamentarikerne i hele Europa. Her fra Brüssel. Foto: Tomas Sandell

Etter valget 6.-9. juni i Europaparlamentet er det tydelig at det er skjedd en endring i EU når det gjelder anti-Israel holdninger, finansiering av pro-palestina ordninger og støtte til Israel i EUs ministerråd og kommisjonen, påpeker Norge IDAGs kommentator Jan-Aage Torp.

– Det er ikke bare en bølge, men en langsiktig utvikling i høyrekonservativ retning vi nå ser i Europa, påpeker Jan-Aage Torp overfor Norge IDAG.

Han er pastor i Oslokirken, og medlem av Israel Allies Foundation Europe.

Den konservative dreiningen er motivert av oppgitthet over EUs overstyring i sentrale organer i Brüssel, sier Torp.

– I disse høyrebevegelsene er det en blanding av ulike aspekt. For det første, genuin nasjonalisme, som ved Brexit, der Storbrittania trakk seg helt ut av EU. Samtidig ser vi også en samkjørig med de bevegelser som har røtter tilbake til nazistisk ideologi, men der har det også skjedd en utvikling, fremholder han.

Som eksempel viser han til AFD (Alternative für Deutschland, forkortet AfD, norsk oversettelse: «Alternativ for Tyskland»), som har tonet ned det nazistiske tankegodset, og mer og mer fjernet seg fra det helt.

Mye av årsaken er massakren der Hamas angrep 7. oktober 2023.

– 7. oktober ble et tidsskifte. Nå ser man i økende grad poenget med å støtte Israel, for de er på mange måter i samme situasjon som det judeokristne Europa.

Torp trekker også frem Marine Le Pen i Frankrike, som mer og mer har skjønt betydningen av å verne jødefolket.

– President Emmanuel Macron har sitt fulle hyre med å demme opp for Le Pen. Hvis hun går frem like mye i det kommende valget som i EU, må muligens Macron gå av, sier han.

Nederlands nye statsminister Geert Wilders representerer en nasjonal konservativ bevegelse, som mange har ment er noe skummelt. Men som Torp understreker er tydelig i at de står med Israel, og ikke er redd for å vise det.

Han nevner i tilleg PiS-bevegelsen i Polen, som nylig tapte valget, men som etter alle solemerker kommer igjen.

– I Ungarn er det mange som ønsker uavhengighet fra Brüssel, og har fått nok av overformynderiet og måten EU unnlater å ta hensyn til nasjonalstaten. Det er sterke strømninger i EU med muslimsk innvandring, og det ligger som kjent i selve Koraren en advarsel mot å ha noe som helst med jødefolket å gjøre.

Dessuten er man ikke upåvirket av kontinentet 'over there.' Trump har med stor suksess fremmet MAGA, noe som har tjent til å inspirere mange i Europa.

– Mainstreammedia kjører med på veldige advarsler mot det ekstreme høyre, men det er bare semantikk, konstaterer Torp.

– Frp ble i sin tid beskyldt for å være høyrekstreme, men de har sittet i regjering i to perioder, og kan komme til å gjøre det igjen. De har antakelig mer som taler for seg enn mot. Frp har vært en forløper for de andre partiene, med sin tydelige støtte til Israel.

Nå skal om ikke lenge Europaparlamentet velge hvem som skal ta over som Eus neste utenriksminister, etter Josep Borell, som har tittelen Unionens høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Dette valget er viktig å følge med på, og her håper jeg på en endring til en mer Israel-vennlig utenriksminister. Ikke minst er det slik at EU-parlamentet vedtar en del av de økonomiske rammene, blant annet bistand til de palestinske selvstyremyndighetene. Derfor er det viktig hvem som velges til å styre disse organene, poengterer Torp.

Han understreker betydningen av å få styrket de verdikonservative krefter i EU-systemet, ikke minst med tanke på Israel og politikken i Midtøsten-regionen.
 

 

Powered by Cornerstone